Merīkurisumasu to shin'nen akemashite omedetōgozaimasu !!
( merry christmas and have happy new year !!)