Hello all!
Here are some words and phrases about Christmas in lithuanian :

Christmas - Kalėdos
Christmas Eve - Kūčios
Santa Claus - Kalėdų Senelis
Reindeer - Elnias
Sledge - Rogės
Snowman - Sniego senis
Merry Christmas! - Džiaugsmingų Kalėdų!
Happy Holidays! - Linksmų Švenčių!
Gifts - Dovanos
Christmas tree - Kalėdinė eglutė
Snow - SniegasIf you want to know anything else - just ask